ResortsFinland › Kalajoki Snowkite

Kalajoki Snowkite, Finland

Photo by : Mikko Toivonen

14.03.2012 - 17.03.2012

Mildlife

Snow day Mikko Toivonen: Kalajoki Snowkite, Finland 14.03.2012 - 17.03.2012

WWE (Winter Windsurfing European) Open 2012 at Kalajoki.
3 days hard racing at Kalajoki surroundings. First two days snowkite course race track. Then GPS top speed competition. Saturday freestyle competition. Good times and some podiums to take h...

2012-11-11 19:51:16 UTC 0 comments Kalajoki Snowkite, Finland