Snow daysFinlandRuka › 25.11.2010 - 28.11.2010

Piu Bella

Piu Nyberg

Slope Afterski

Kausi korkattu

Comments (1)

Martin Sommerschield

Martin Sommerschield says 2010-11-30 10:38:46 UTC

Hur såg det ut? Vi är på väg om en månad, I can't wait:)